If you are too BUSY TO reflect

B edrijfsmodellen
U itvoering / Aanpak
S hortlist
Y in en Yang
T oepassingen / Producten
O pvattingen / Visie
Where next?
Left
Right