If you are too BUSY TO reflect

B edrijfsmodellen

Veranderingsprocessen: – de start met de dauw en de rijp van de nacht ervoor – uit een dal komend, hoe duister dan ook – geen berg is te hoog – de groene heuvels met een perspectief in de verte Om deze bergen te beklimmen heeft BUSY TO in zijn rugzak: – het Mental Back Office […]

U itvoering / Aanpak

Wij: volgen de natuurlijke loop en evolutie van een organisatie sluiten daarbij aan houden rekening met de inbedding en de bodem zoeken naar ingeslepen patronen in de bovenloop maken daarvan gebruik bij het ontwerpen van een verandering

S hortlist

Allerlei soorten branden zijn door ons geblust of aangestoken. Vuur kan vernietigend, maar ook nuttig zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het fundamenteel aanpakken van heidebranden. Capgemini Group Getronics PinkRoccade Holland Casino McDonald’s Nederland B.V. Holland Media Groep Publieke Omroep Koninklijke Landmacht Alcatel Atrium Ziekenhuis Verpleeghuis Leythenrode HAGO Nederland b.v Provincie Gelderland / Nordhein-Westfalen DWA Installatietechniek […]

Y in en Yang

De balans in de aanpak van BUSY TO: – het lawaai van de stilte – de vernietigende oerkracht en het benutten hiervan – balans tussen positieve en negatieve energie in veranderingsprocessen – het gebruik van de aanwezige energie van mens en organisatie: Het beste Energiebeleid: Vertrouwen op eigen Krachten – de Ratio van de Intuïtie

T oepassingen / Producten

BUSY TO heeft in zijn netwerk allerlei mogelijkheden om veranderingsprocessen op gang te helpen. De vorm van de brug tussen heden en toekomst kan zeer uiteenlopen en wordt meestal met de klant gemaakt. Voorbeelden zijn: Personal Consulting (on the job)         (*) Burn Out programma’s                  […]

O pvattingen / Visie

Als de zon dreigt onder te gaan wordt het tijd om stil te staan bij de waan van de dag: Als je de Zin van de WaanZin ontdekt, heeft de Waanzin geen Zin meer. Vanuit reflectie geeft men de ervaringen van de dag een plaats. Er is niet zo iets als goed of slecht, hooguit […]

Left
Right